اطلاعيه مهم انتخاب واحد

دانشجويان کاردانی, کارشناسی ناپیوسته و ارشد كه نيمسال بهمن 1400 ترم 5 و دانشجویان کارشناسی پیوسته که ترم 9 و ۱۰ محسوب میشوند طبق بخشنامه وزارت علوم اين ترم شامل سنوات مي شوند. ولي نياز به پركردن فرم نمي باشد.

دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی بهمن 97 و قبل تر که بهمن 1400 وارد ترم 7 و بالاتر می شوند , کارشناسی ناپیوسته ورودي ترم مهر 98 و ماقبل آن مي باشند که ترم بهمن 1400 ترم 6 و بالاتر , دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهر 95 و بهمن 95 که ترم 11 و 12 محسوب می شوند

جهت پركردن فرم درخواست افزايش سنوات تحصيلي به اداره آموزش مراجعه نمايند تا صفحه انتخاب واحد فعال گردد. در غيراينصورت مجاز به انتخاب واحد نمي باشند.

دانشجوياني كه در اين ترم مشروط شده اند و مجموع مشروطي آنها سه يا دو بار شده است جهت پركردن فرم كميسيون به اداره آموزش تا قبل از انتخاب واحد مراجعه نمايند در غيراينصورت مجاز به انتخاب واحد نمي باشند.

دانشجويان ارشد كه سنوات آنها پر شده است ( وارد ترم 7 شده اند) موظف هستند در بازه زماني انتخاب واحد از استاد راهنما مربوطه مجوز تمديد پايان نامه خود را اخذ و به كارشناس گروه خانم ترکمان تحويل نمايند.

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس