اطلاعیه آموزشی-ارزشیابی اساتید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت ارزشیابی اساتید در این ترم به سایت دانشگاه مراجعه نموده و نظرسنجی را ثبت نمایند.

در صورت عدم انجام نظرسنجی صفحه نمرات قابل مشاهده نمی باشد.

مراحل ثبت نظرسنجی:
ارزشیابی==استاد==ارزشیابی

اخرین زمان نظرسنجی 5 تیرماه

  •  لازم به ذکر است این نظرسنجی قابل مشاهده برای اساتید نمی باشد.

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس